Zápis dětí

Naše křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. 

Pro školní rok 2020 - 2021 proběhne zápis v maximální míře elektronickou cestou.

1. Vyplňte tento elektronický formulář. Do Vaší e-mailové schránky přijde potvrzení o přijetí Vašeho předzápisu. 

2. Od 15.4. si zde stáhnete potřebné formuláře k vyplnění.

3. Vyplněné formuláře v pondělí 4. května 2020 vložíte do schránky KMŠ Karolínka nebo zašlete oskenované na adresu reditelka@kmskarolinka.cz. Žádosti budou přijímány oběma způsoby v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 

 Co vše potřebujete oskenovat, popř. zalepit do obálky?

  • Vyplněnou Žádost o přijetí s potvrzením od lékaře o očkování dítěte (neplatí pro dítě, které bude od září 2020 plnit povinnou předškolní docházku), podepsanou jedním ze zákonných zástupců
  • Vyplněný Dotazník pro rodiče
  • Kopie (sken) Rodného listu dítěte - po ověření údajů proběhne skartace
  • Kopie (sken) Občanského průkazu žadatele; cizinci – povolení k pobytu - po ověření údajů proběhne skartace
  • Děti s postižením – zprávu z SPC a od lékaře

PROSÍME O VAŠI PEČLIVOU KONTROLU VŠECH ÚDAJŮ, JE-LI VYPLNĚNO A PODEPSÁNO VŠE, CO MÁ BÝT. 

 

ZMĚNA ZÁPISU VYHRAZENA POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNŮ MŠMT. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku