Zápis dětí

Naše křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Zápis dětí do KMŠ pro školní rok 2020-21 proběhne v pondělí 4. května 2020 v  čase 10 – 12 a 14 – 16 hodin. Žádost o přijetí si můžete stáhnout z webu nebo vyzvednout v KMŠ měsíc předem.

Prosíme, abyste pro snadnější zajištění organizace zápisu vyplnili měsíc předem krátký elektronický formulář. Za vyplnění Vám děkujeme.

Co potřebujete k zápisu

  • Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od lékaře a podepsanou jedním ze zákonných zástupců
  • Vyplněný dotazník pro rodiče
  • Rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • Občanský průkaz žadatele, cizinci – povolení k pobytu
  • Děti s postižením – zprávu z SPC a od lékaře
  • Přezůvky

K zápisu přicházejte s dětmi. Místo, termín a dobu vydávání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a termín přijímání vyplněných žádostí jsou po dohodě se zřizovatelem (podle § 34 školského zákona) vyvěšeny u hlavního vchodu do KMŠ a zveřejněny na webových stránkách KMŠ, města a ve slavkovském zpravodaji. Přijímáme žádosti pouze na následující školní rok.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku