Přijmeme učitelku

Od nového školního roku přijmeme učitelku na celý úvazek. Bližší informace níže.

Nástup:                         22. 8. 2024

Pracovní poměr:           na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)

Místo výkonu práce:     Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna,  Malinovského 280, Slavkov u Brna

Pracovní úvazek:          1,0

Pracovní zařazení:        Dle platného platového tarifu (podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe)

Požadované vzdělání:   odborná kvalifikace učitele mateřské školy dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (ukončené střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika).

Náplň práce:

Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností, návyků a postojů dětí podle vzdělávacího programu školy, vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí. Osobní příprava na výchovně-vzdělávací proces, realizace a hodnocení výsledků. Vedení pedagogické dokumentace. Aplikace výchovně-vzdělávacích  metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Účast na poradách, supervizích a akcích školy, na třídních schůzkách a dalším vzdělávání. Komunikace se zákonnými zástupci dítěte.

 

Dále požadujeme:

·       samostatnost, důslednost, diskrétnost, spolehlivost

·       kladný přístup k dětem

·       schopnost pracovat v týmu

·       povědomí o pedagogice Franze Ketta a znalost církevního prostředí výhodou

 

Součástí písemné žádosti k výběrovému řízení bude:

·       doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem

·       souhlas s nakládáním s osobními údaji poskytnutými pro toto výběrové řízení

 

Žádost zasílejte nejpozději do 24. 6. 2024 na emailovou adresu reditelka@kmskarolinka.cz.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Mgr. Hana Jarošová, ředitelka MŠ

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 6. 2024, 16:40