Cizí strávníci

Přihlášku ke stravování, údaje k platbě a podrobné informace Vám poskytne

vedoucí školní jídelny p. Romana Buchlovská, tel.: 544 423 249, 731 646 795, jidelna@kmskarolinka.cz. 

Po odevzdání přihlášky obdrží strávník variabilní symbol a číslo účtu. Stravné se platí bankovním převodem, přes účet nebo složenkou vždy do 15. dne v měsíci na další měsíc.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí na výše uvedených kontaktech nebo osobně u vedoucí stravování, do 13. hodiny předchozího dne, v pondělí do šesté hodiny ranní.

Obědy se vydávají od 11:00 do 12:15 hodin. Oběd je možné sníst v jídelně a nebo odnést v jídlonosiči.

  • Cena oběda  pro cizí strávníky je 66 Kč, dieta 84 Kč (kombinace bezlepkové a bezmléčné diety).
  • Zálohy jsou stanoveny na 1400 Kč pro pravidelné strávníky a 900 Kč pro nepravidelné strávníky.
  • Zálohy pro dietní stravování 1700 Kč pro pravidelné strávníky a 1200 Kč pro nepravidelné strávníky.
  • Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně po ukončení školního pololetí.

Pokud máte zájem o chutné a zdravé obědy, rádi vás v naší jídelně uvítáme.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku