Cizí strávníci

Přihlášku ke stravování, údaje k platbě a podrobné informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny p. Romana Buchlovská, tel.: 544 423 249, 731 646 795, jidelna@kmskarolinka.cz. 

Po odevzdání přihlášky obdrží strávník variabilní symbol a číslo účtu. Stravné se platí bankovním převodem, přes účet nebo složenkou vždy do 15. dne v měsíci na další měsíc.

Přihlašování a odhlašování stravy je zajištěno přes stravovací systém „VIS“, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. 

Strava je automaticky přihlášena, proto je třeba stravu pouze odhlašovat.  Odhlášení ze stravování probíhá den předem do 13.00. V pondělí lze stravu odhlásit do 6. hodiny ranní. Neodhlášená strava propadá.

Obědy se vydávají od 11:00 do 12:15 hodin. Oběd je možné sníst v jídelně a nebo odnést v jídlonosiči.

  • Cena oběda  pro cizí strávníky je 70 Kč, dieta 88 Kč (kombinace bezlepkové a bezmléčné diety).
  • Doporučená platba je stanovena na 1500 Kč (pravidelný odběr obědů po celý měsíc) nebo 1000,- Kč (nepravidelný odběr obědů, max. 14 obědů měsíčně)
  • Doporučená platba pro dietní stravování 1700 Kč pro pravidelné strávníky a 1200 Kč pro nepravidelné strávníky.
  • Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně po ukončení školního roku.

Pokud máte zájem o chutné a zdravé obědy, rádi vás v naší jídelně uvítáme.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku