Cizí strávníci

Přihlášku ke stravování, údaje k platbě a podrobné informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny p. Romana Buchlovská, tel.: 544 423 249, 731 646 795, jidelna@kmskarolinka.cz. 

Po odevzdání přihlášky obdrží strávník variabilní symbol a číslo účtu. Stravné se platí bankovním převodem, přes účet nebo složenkou vždy do 15. dne v měsíci na další měsíc.

Přihlašování a odhlašování stravy je zajištěno přes stravovací systém „VIS“, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. 

Strava je automaticky přihlášena, proto je třeba stravu pouze odhlašovat. Odhlášení ze stravování probíhá den předem do 13.00. V pondělí a po státním svátku lze stravu odhlásit do 6. hodiny ranní. Neodhlášená strava propadá.

Obědy se vydávají od 11:00 do 12:25 hodin. Oběd je možné sníst v jídelně a nebo odnést v jídlonosiči.

  • Cena oběda  pro cizí strávníky je 92 Kč, dieta 110 Kč (kombinace bezlepkové a bezmléčné diety).
  • Doporučená měsíční platba při pravidelném odběru je stanovena na 1800 Kč, u diety 2200 Kč 
  • Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně po ukončení prázdninového provozu, nejpozději 31.8. daného školního roku.

Pokud máte zájem o chutné a zdravé obědy, přijďte ochutnat.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku