Provozní řád školní jídelny

1) REŽIM STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ a ZŠ, dále zaměstnanců MŠ a ZŠ a cizích strávníků. Ceny stravování žáků se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. Žáci jsou rozčleněni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

                      3-6 roků                7 roků
Přesnídávka               8 Kč                   8 Kč
Oběd                       18 Kč                  21 Kč
Svačina                     8 Kč                   8 Kč
Celkem:                 34 Kč                  37 Kč

                      7-10 roků                                  11-14 roků                         15 a více roků
Oběd                      23 Kč                                        25 Kč                                 26 Kč
Dieta                      26 Kč                                        28 Kč                                 29 Kč

Zaměstnanci MŠ

Oběd                      36
Dieta                       54 Kč        

Zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci

Oběd                       66 Kč
Dieta                       84 Kč


 2) VÝDEJ OBĚDŮ

 Obědy pro děti MŠ se vydávají:

  • od 11:45 hod. OVEČKY ve třídě
  • od 11:45 hod. SOVIČKY ve třídě
  • od 11:45 hod. RYBIČKY ve třídě

Přesnídávky pro děti MŠ se vydávají od 8:45 – 9:15 hod. Odpolední svačinky pro děti MŠ se vydávají od 14:15 – 14:45 hod. Obědy pro zaměstnance MŠ se vydávají po výdeji obědů dětí MŠ. Obědy pro ZŠ se vydávají od 12:30 hod. Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11:00 do 11:30 na jídelně, do 11.45 do jídlonosičů a po 11.45 do jídlonosičů výměnou.


3) ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Zákonný zástupce odhlašuje dítě den předem do 13 hodiny učitelce ve své třídě osobně, písemně v šatně, nebo telefonicky.

  • Ovečky: 739 870 268
  • Rybičky: 737 397 946
  • Sovičky: 737 397 958

V pondělí je možné odhlásit obědy do šesté hodiny ranní SMS na čísle 731 646 795 přímo vedoucí stravování.

Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den odebrat oběd do jídlonosiče a to od 11:00 do 12:25 hod. Pokrmy z jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě. Pokud si rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě, nemají nárok na žádnou náhradní svačinu. Odpolední svačinu lze odhlásit v případě pravidelného vyzvedání dítěte z MŠ po obědě v určitý den (např. každé úterý odpoledne návštěva Základní umělecké školy).


4) PLACENÍ OBĚDŮ

Stravné se platí přes účet a to nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc další. Přeplatky se vyúčtovávají dvakrát ročně, a to v lednu a červenci.

5) Do jídelny vstupují strávníci vždy v přezůvkách nebo v návlecích.

6) Žáky ke stravování přivádí pedagogický pracovník a také koná dozor nad žáky v době stravování. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a zajistí okamžitý úklid.

7) Dojde-li k opaření či úrazu strávníků, ohlásí pedagogický dozor úraz vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

8) Při čekání na jídlo žáci respektují pravidla slušného chování.

9) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

10) Jídlo se nesmí odnášet z jídelny.

Vedoucí školní jídelny Romana Buchlovská. Kontakt: 544 423 249, 731 646 795

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 6. 2019, 13:54