Provozní řád školní jídelny

1) REŽIM STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ a ZŠ, dále zaměstnanců MŠ a ZŠ a cizích strávníků. Ceny stravování žáků se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. Žáci jsou rozčleněni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

                      3-6 roků                7 roků
Přesnídávka               8 Kč                   9 Kč
Oběd                       18 Kč                  21 Kč
Svačina                     8 Kč                   9 Kč
Celkem:                 34 Kč                  39 Kč

                      7-10 roků                                  11-14 roků                         15 a více roků
Oběd                      23 Kč                                        25 Kč                                 26 Kč
Dieta                      26 Kč                                        28 Kč                                 29 Kč

Zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci

Oběd                       70 Kč
Dieta                       88 Kč


 2) VÝDEJ OBĚDŮ

 Obědy pro děti MŠ se vydávají:

  • od 11:45 hod. OVEČKY ve třídě
  • od 11:45 hod. SOVIČKY ve třídě
  • od 11:45 hod. RYBIČKY ve třídě

Přesnídávky pro děti MŠ se vydávají od 8:45 – 9:15 hod. Odpolední svačinky pro děti MŠ se vydávají od 14:15 – 14:45 hod. Obědy pro zaměstnance MŠ se vydávají po výdeji obědů dětí MŠ. Obědy pro ZŠ se vydávají od 12:30 hod. Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11:00 do 11:30 na jídelně, do 11.45 do jídlonosičů a po 11.45 do jídlonosičů výměnou.


3) ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Zákonný zástupce odhlašuje stravu den předem do 13. hodiny přes internet (www.strava.cz nebo mobilní aplikace dostupná jak pro Android, tak pro IOs)V pondělí je možné odhlásit obědy do 6. hodiny ranní.

Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den odebrat oběd do jídlonosiče a to od 11:00 do 12:25 hod. Pokrmy z jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.  

Odpolední svačiny v MŠ doporučujeme nastavit pravidelně (odhláška např. každý pátek odpoledne). Pokud si rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě, nemají nárok na žádnou náhradní svačinu.


4) PLACENÍ OBĚDŮ

Stravné se platí přes účet a to nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc další. Přeplatky se vyúčtovávají jednou ročně na konci školního roku.

5) Do jídelny vstupují strávníci vždy v přezůvkách nebo v návlecích.

6) Žáky ke stravování přivádí pedagogický pracovník a také koná dozor nad žáky v době stravování. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a zajistí okamžitý úklid.

7) Dojde-li k opaření či úrazu strávníků, ohlásí pedagogický dozor úraz vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

8) Při čekání na jídlo žáci respektují pravidla slušného chování.

9) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

10) Jídlo se nesmí odnášet z jídelny.

Vedoucí školní jídelny Romana Buchlovská. Kontakt: 544 423 249, 731 646 795

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 6. 2019, 13:54