Provozní řád školní jídelny

1) REŽIM STRAVOVÁNÍ                                                                                                                    Aktualizováno 21. 12. 2024

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ a ZŠ, dále zaměstnanců MŠ a ZŠ a cizích strávníků. Ceny stravování žáků se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. Žáci jsou rozčleněni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Od 1. ledna 2024 je platné tyto ceny:

Děti MŠ                3-6 roků               7 roků
Přesnídávka              11 Kč                 12 Kč
Oběd                       19 Kč                  26 Kč
Svačina                     11 Kč                 12 Kč
Celkem:                  34 Kč                   39 Kč

Děti ZŠ                     7-10 roků                                  11-14 roků                         15 a více roků
Oběd                          26 Kč                                        30 Kč                                 38 Kč
Dieta                          29 Kč                                        33 Kč                                 41 Kč

Cizí strávníci

Oběd                       92 Kč
Dieta                    110 Kč

 
 Výše měsíčních záloh na stravu:
 děti MŠ                                      900 Kč
 děti ZŠ  7-14 let                       700 Kč
 děti ZŠ, SŠ 15 a více let           900 Kč
 cizí strávníci                          1 800 Kč
 cizí strávnící - dieta              2 200 Kč
 

2)      VÝDEJ OBĚDŮ

Obědy pro děti MŠ                           11:45 – 12:15 ve třídách

Přesnídávky pro děti MŠ                   8:45 – 9:15

Odpolední svačinky                         14:15 – 14:45

Obědy pro zaměstnance MŠ             v pracovních přestávkách jednotlivých zaměstnanců

Obědy pro zaměstnance ZŠ              od 12:00

Obědy pro cizí strávníky                   11:00 - 12:25 pouze do jídlonosičů

POKRMY Z JÍDLONOSIČŮ JSOU URČENY K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.


3)      OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

Objednávání stravy je možné přes Internet, a to buď v mobilní nebo webové aplikaci www.strava.cz. Číslo jídelny je 11089. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. Přihlašovací údaje jsou zaslány strávníkům elektronicky po vyplnění a odevzdání Přihlášky ke stravování.

4)      ODHLÁŠENÍ STRAVY je možné do 13 hodiny předchozího dne.

V pondělí nebo po státním svátku je v MŠ možné odhlásit stravu  do šesté hodiny ranní. Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den odebrat oběd do jídlonosiče, a to od 11:00 do 12:25 hod.

5)      PLACENÍ OBĚDŮ

Stravné se platí přes účet pod přidělenýma variabilním symbolem nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc další.  

Přeplatky se vyúčtovávají jednou ročně po ukončení prázdninového provozu, nejpozději 31. srpna.

Pokud změníte banku nabo číslo účtu, prosíme o nahlášení této změny.

 

6)      PRAVIDLA ŠKOLNÍ JÍDELNY

1)      Do jídelny vstupují strávníci vždy v přezůvkách nebo v návlecích.

2)     Žáky základní školy přivádí ke stravování pedagogický pracovník a také koná dozor nad žáky v době stravování. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojdeli k znečištění podlahy učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a zajistí okamžitý úklid.

3)     Dojde-li k opaření či úrazu strávníků, ohlásí pedagogický dozor úraz vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

4)     Při čekání na jídlo žáci respektují pravidla slušného chování.

5)     Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

6)     Jídlo se z jídelny nesmí odnášet.

 

Vedoucí školní jídelny Romana Buchlovská

Kontakt: 544 423 249, 731 646 795

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 6. 2019, 13:54