Předškolní příprava a logopedie

Předškolní příprava

Předškolní přípravu v posledním roce předškolní docházky vedou učitelky v menších skupinách ve svých třídách dvakrát v týdnu od října do května. Příprava je zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové a číselné orientace, jemné motoriky a grafomotoriky, soustředěnosti a schopnosti dokončit zadané úkoly. Práce dětí mohou rodiče shlédnout v šatnách tříd. Konzultace s učitelkou o rozvoji dítěte a jeho připravenosti na školu probíhá ve druhém pololetí.

Vyšetření školní zralosti

V měsíci lednu nabízíme přímo v budově MŠ vyšetření školní zralosti pracovnicemi KPPP Brno s možností následné konzultace s rodiči. 

Logopedická intervence

Ve spolupráci s klinickým logopedem probíhá v říjnu vyšetření dětí na základě souhlasu zákonných zástupců. Po tomto vyšetření probíhá konzultace o další logopedické péči. Děti s vadami řeči mohou využít logopedickou péči na poliklinice, o děti s menšími řečovými nedostatky se starají logopedické asistentky, které k tomu v získaly osvědčení absolvováním kursu Logopedický asistent. Logopedická prevence je každodenní součástí výchovně-vzdělávacího programu.

Edukativně-stimulační skupiny

V průběhu školního roku zajišťuje p. uč. Miroslava Bočková 10 lekcí edukativně stimulačního programu pro přihlášené děti i jejich rodiče. Tento program si rodiče hradí ve výši 500 Kč.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku