Pedagogika Franze Ketta

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli dva lidé Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny.

V současné době rozvíjí tento pedagogický směr Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik – RPP, e. V. a v návaznosti na něj v České republice akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR v systému DVPP Společnost pro pedagogiku Franze Ketta, o. s. S touto společností rozvíjíme spolupráci zvláště v úrovni dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku je stěžejní existence člověka, která se uskutečňuje ve vztazích. Být ve světě znamená setkávat se jednak s vnějším, jednak s vnitřním světem. Vnější svět utváří příroda, kultura, společnost, rodina, tedy konkrétní životní prostředí. Vnitřní svět se tváří ve vnitřním já člověka setkáním s vnějším světem různými způsoby. Úkolem pedagogiky je podporovat všechny vztahy pozorným a láskyplným zacházením s věcmi tohoto světa. Přitom je uplatněn zvláště princip vztahovosti a základní postoje ve vztazích – přijímání a dávání. Pedagogika cíleně vytváří a podporuje schopnost vytvářet a oceňovat vztahy, protože předpokládá, že právě v jejich hloubce se uskutečňuje vztah člověka k Bohu. Rozmanitými způsoby vychovává ke vztahovosti a poskytuje prostor vnímavé vzájemnosti, která je předpokladem k odhalení hlubších dimenzí reality.

Celý pedagogický tým se účastní přímo v MŠ dalších seminářů, které pořádá Společnost pro PFK.

V prvním školním roce se takto uskutečnil seminář PFK pro učitele „Mám své místo“ a setkání pro rodiče „Sen o zahradě“.

Ve školním roce 2012-13 jsme navázali pokračujícím seminářem “Mám své místo vedle tebe” a pro rodiče “Rozleťte se s námi”.

V roce 2013-14 pro učitelky „Mám své místo na Zemi“ a pro veřejnost „Úsměv nic nestojí“.

Ve školním roce 2014-15 „Země, co uneseš“ a pro veřejnost „Jak se dělá hezký den“ s Margot Eder.

V přípravném týdnu roku 2015 jsme prožili seminář „Proz(s)zpíváme celý rok. Hurá!“ a veřejnost byla pozvaná na program s názvem „Učíme se vidět víc“.

Od roku 2016 byly uspořádány tyto semináře pro pedagogickou veřejnost:

2016: „Mám uši, koukni, jak mi sluší“ a „Já tě vidím, ty mě vidíš“ s Marianne Bauer

2017: „Aby i nejmenším bylo dobře“ - dvouleté děti v MŠ

2018: „Komunikujeme s rodiči“

2019: „Já jsem jiný než ty“ – inkluze jako vzdělávací cesta

2020: „Komunikujeme vědomě“ – komunikace v MŠ jako vzdělávací příležitost

2021: „Jenom hra“ – o významu hry v předškolním vzdělávání

2022: „Když je ztráta ziskem“ – vulnerabilita (zranitelnost) v předškolním vzdělávání

2023: „Vypravujeme obrazem“ - narativní dovednosti nejen klasických pohádkových textů

Díky aktivitám Společnosti se naše učitelky v letech 2011-2013 a 2014-2016 účastnily stáží v Jižním Tyrolsku, kde byla navázána spolupráce se sítí školek fungujících na stejných principech a kde se také zrodila koncepce předškolního vzdělávávání podle PFK. Stopy po těchto stážích jsou v naší mateřské škole stále znatelné.

V ČR se profiluje několik MŠ, ve kterých je snaha o vytvoření sítě obdobné tyrolskému modelu. V roce 2012 byla skrze rozmanité a nápadité adventní aktivity tyrolských školek uspořádána sbírka na podporu českých školek. Tak jsme získali přes 2.000 eur pro naši zahradu. Můžeme se tedy těšit nejen z podpory koncepční, ale také finanční. Velikánský dík našim kolegyňkám a dětem do Alp a zvláště paní ředitelce Marianne Bauer za vstřícnou a různorodou pomoc!

http://www.kett.cz/galerie/3

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku