Pedagogika Franze Ketta

Celistvá na smysl zaměřená pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli dva lidé Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny.

V současné době rozvíjí tento pedagogický směr Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik – RPP, e. V. a v návaznosti na něj v České republice akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR v systému DVPP Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. S touto společností rozvíjíme spolupráci zvláště v úrovni dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v organizování programů pro veřejnost.

Pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku je stěžejní existence člověka, která se uskutečňuje ve vztazích. Být ve světě znamená setkávat se jednak s vnějším, jednak s vnitřním světem. Vnější svět utváří příroda, kultura, společnost, rodina, tedy konkrétní životní prostředí. Vnitřní svět se tváří ve vnitřním já člověka setkáním s vnějším světem různými způsoby. Úkolem pedagogiky je podporovat všechny vztahy pozorným a láskyplným zacházením s věcmi tohoto světa. Přitom je uplatněn zvláště princip vztahovosti a základní postoje ve vztazích – přijímání a dávání. Pedagogika cíleně vytváří a podporuje schopnost vytvářet a oceňovat vztahy, protože předpokládá, že právě v jejich hloubce se uskutečňuje vztah člověka k Bohu. Rozmanitými způsoby vychovává ke vztahovosti a poskytuje prostor vnímavé vzájemnosti, která je předpokladem k odhalení hlubších dimenzí reality.

Celý pedagogický tým se účastní přímo v MŠ dalších seminářů, které pořádá Společnost pro PFK. V prvním školním roce se takto uskutečnil seminář PFK pro učitele „Mám své místo“ a setkání pro rodiče „Sen o zahradě“. Ve školním roce 2012-13 jsme navázali pokračujícím seminářem “Mám své místo vedle tebe” a pro rodiče “Rozleťte se s námi”. V roce 2013-14 pro učitelky „Mám své místo na Zemi“ a pro veřejnost „Úsměv nic nestojí“. Ve školním roce 2014-15 „Země, co uneseš“ a pro veřejnost „Jak se dělá hezký den“. V přípravném týdnu roku 2015 jsme prožili seminář „Proz(s)zpíváme celý rok. Hurá!“ a veřejnost byla pozvaná na program s názvem „Učíme se vidět víc“.

Díky aktivitám Společnosti se naše učitelky v letech 2011-2013 účastnily stáží v Jižním Tyrolsku, kde je navázána spolupráce se sítí školek fungujících na stejných principech a kde se také zrodila koncepce předškolního vzdělávávání podle PFK. Od roku 2014 navazuje další tříletý projekt stáží a spolupráce s tyrolskými školkami.

V ČR se profiluje několik MŠ, ve kterých usilujeme o vytvoření sítě obdobné tyrolskému modelu. V roce 2012 byla skrze rozmanité a nápadité adventní aktivity tyrolských školek uspořádána sbírka na podporu českých školek. Tak jsme získali přes 2.000 eur pro naši zahradu. Můžeme se tedy těšit nejen z podpory koncepční, ale také finanční. Velikánský dík našim kolegyňkám a dětem do Alp a zvláště paní ředitelce Marianne Bauer za tak vstřícnou a různorodou pomoc!

http://www.kett.cz/galerie/3

Vytisknout stránku Vytisknout stránku