Zápis dětí

Vážení rodiče,

naše Křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. 

Zápis proběhne v prostorách KMŠ prezenčně v pondělí 2. května 204 v časech 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00.

Od dubna 2023 budou pro Vás aktivní všechny potřebné odkazy a formuláře.

Postupujte podle uvedených kroků:

1. V průběhu dubna 2024 vyplňte "předzápisový" elektronický formulář . Do Vaší e-mailové schránky přijde potvrzení o přijetí žádosti. 

2. Stáhněte si a vyplňte oficiální žádostpročtěte si podmínky podání žádostikriteria přijetí. 

- Pokud se vás týká kriterium Zájem o křestanskou výchovu a církevní příslušnost, je nutné Potvrzení duchovního správce.

- Se žádostí je třeba zajít k lékaři a nechat si potvrdit, že dítě bylo řádně očkováno, ale: u dětí, které nastoupí od září 2023 k plnění povinné předškolní docházky a u dětí, které jsou vůči nákaze imunní nebo mají kontraindikaci, potvrzení o očkování nedokládáte.

3. Vyplněné a podepsané přineste do KMŠ v úterý 2. května 2024 a přiveďte s sebou i své dítě.

 

Zkontrolujte si, zda máte vše:

1. Žádost o přijetí s potvrzením o očkování od lékaře (k očkování viz poznámka výše), popř. Potvrzení duch. správce

2. Doložení kritérií

3. Občanský průkaz žadatele (ten, kdo je uveden v žádosti jako zákonný zástupce); Cizinci – povolení k pobytu 

4. Rodný list dítěte 

--------------

5. U dítěte se speciálními vzdělávácími potřebami zprávu z SPC a od lékaře 

6. V případě "domácího vzdělávání" v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání  Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání 

--------------

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku mailem či telefonicky: reditelka@kmskarolinka.cz, 731646796. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách a na vstupních dveřích školy nejpozději dne 3. 6. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti budou uvedeny pod registračními čísly, která  budou přidělena u zápisu.

PROSÍME O VAŠI PEČLIVOU KONTROLU VŠECH ÚDAJŮ, JE-LI VYPLNĚNO A PODEPSÁNO VŠE, CO MÁ BÝT, ZVLÁŠTĚ DATA A PODPISY.

Děkujeme za zájem o naší MŠ a přejeme Vám a Vaší rodině požehnaný čas.

S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku