Zápis dětí

Vážení rodiče,

naše Křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. 

Zápis proběhne v prostorách KMŠ prezenčně ve čtvrtek 2. května 2024 v čase 9.00 - 13.00. Nemůžete-li přijít k zápisu osobně, pošlete žádost v elektronické podobě (do datové schránky školy, e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem) nebo ji doručte do data zápisu poštou.

Postupujte podle uvedených kroků:

1. V průběhu dubna 2024 vyplňte ve Správě školy elektronický předzápis . Žádost si z něj poté vytisknete již vyplněnou. 

2. Z dokumentů v el. předzápise si vytiskněte také 3. a 4. stranu žádosti a vyplněné je přineste k zápisu.

3. Pokud se vás týká kriterium "Dítě je z praktikující křestanské rodiny", je nutné Potvrzení duchovního správce, které si také vytisknete z dokumentů předzápisu a necháte potvrdit.

3. Se žádostí je třeba zajít k lékaři a nechat si potvrdit, že dítě bylo řádně očkováno, ale: u dětí, které nastoupí od září 2024 k plnění povinné předškolní docházky a u dětí, které jsou vůči nákaze imunní nebo mají kontraindikaci, potvrzení o očkování nedokládáte.

4. V rámci předzápisu pořádáme ve čtvrtek 4. dubna od 15:30 přednášku "Hranice ve výchově". Účastníci získají bodové zvýhodnění při přijímacím řízení. Přihlásit na přednášku se můžete zde.

6. Vyplněné a podepsané přineste do KMŠ ve čtvrtek 2. května 2024 a přiveďte s sebou i své dítě. V předzápise se zapište na konkrétní čas.

 

Zkontrolujte si, zda máte vše:

1. Žádost o přijetí s potvrzením o očkování od lékaře (k očkování viz poznámka výše)

2. Doložení kritérií (+TB dítěte ve Slavkově u Brna, pokud je jiné než u žadatele, Rozhodnutí o nepřijetí do KMŠ minulosti, Potvrzení duchovního správce)

3. Občanský průkaz žadatele (žadatel= ten, kdo je uveden v žádosti jako zákonný zástupce); Cizinci – povolení k pobytu 

4. Rodný list dítěte 

--------------

5. U dítěte se speciálními vzdělávácími potřebami zprávu z SPC a od lékaře 

6. V případě "domácího vzdělávání" v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání  Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání 

--------------

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku mailem či telefonicky: reditelka@kmskarolinka.cz, 731646796. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách a na vstupních dveřích školy nejpozději dne 3. 6. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti budou uvedeny pod registračními čísly, která  budou přidělena u zápisu.

PROSÍME O VAŠI PEČLIVOU KONTROLU VŠECH ÚDAJŮ, JE-LI VYPLNĚNO A PODEPSÁNO VŠE, CO MÁ BÝT, ZVLÁŠTĚ DATA A PODPISY.

Děkujeme za zájem o naší MŠ a přejeme Vám a Vaší rodině požehnaný čas.

S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku