Zápis dětí

Naše křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. 

Na základě nově vydaných opatření MŠMT k zápisům do MŠ jsou důležité tyto změny: prodloužení termínu, kdy je možné žádosti podávat, způsob podání žádosti a do třetice: se žádostí nemusíte k lékaři (u dětí, které dosáhnou pěti let do 31.8.2020 potvrzení o očkování nedokládáte vůbec), stačí kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že dítě bylo očkováno. Čestné prohlášení je součástí žádosti.

Pro školní rok 2020 - 2021 proběhne zápis v maximální míře elektronickou cestou v těchto krocích:

1. Vyplňte tento "předzápisový" elektronický formulář. Do Vaší e-mailové schránky přijde potvrzení o jeho přijetí. 

2. Stáhněte si oficiální formuláře a pročtěte si kriteria přijetí a podmínky pro podávání žádosti.

3. Vyplněné a podepsané doručte do KMŠ v termínu od 4.  do 11. května 2020 jedním z těchto způsobů:

osobně, v zalepené obálce do schránky KMŠ Karolínka

poštou na adresu KMŠ Karolínka, uschovejte si doklad o zaslání

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditelka@kmskarolinka.cz

datovou schránkou na ID adresu x758spq

Zásilka musí obsahovat:

1. Žádost o přijetí 

2. Doložení kritérií

3. Oboustranná kopie (sken) Občanského průkazu žadatele (kdo ze zákonných zástupců je uveden v žádosti); Cizinci – povolení k pobytu 

4. Kopie (sken) Rodného listu dítěte (kopie průkazů a RL není třeba ověřovat; po ověření údajů proběhne jejich skartace)

5. Kopie (sken) Očkovacího průkazu dítěte (neplatí pro dítě, které bude od září 2020 plnit povinnou předškolní docházku, tj. narozené do 31. 8. 2015)

--------------

6. Zprávu z SPC a od lékaře u dítěte se speciálními vzdělávácími potřebami

7. Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání v případě "domácího vzdělávání" v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání

--------------

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku mailem či telefonicky.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách a na vstupních dveřích školy nejpozději dne 11. 6. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti budou uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou zaslána do 15. 5. do mailové nebo datové schránky - tyto adresy proto vyplňujte v Žádosti o přijetí obzvlášť pozorně a čitelně. 

 

PROSÍME O VAŠI PEČLIVOU KONTROLU VŠECH ÚDAJŮ, JE-LI VYPLNĚNO A PODEPSÁNO VŠE, CO MÁ BÝT. UŠETŘÍTE SI TÍM DALŠÍ KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY. Každý chybějící podpis, datum… Vám budeme muset vrátit k opravě.

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku