Přijímání nových dětí

Naše křesťanská mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Přijímáme nejen děti zdravé, ale podle možností i děti s handicapem (je potřebná spolupráce s poradenským zařízením – PPP, SPC).

O zařazení dítěte do Křesťanské mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě kriterií nejpozději do jednoho měsíce od zápisu. Rodiče budou o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy informováni v určeném termínu.

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka přijetí dětí, které dosáhly v přijímacím řízení více bodů.

Co by dítě mělo zvládnout

Jedna z důležitých otázek rodičů jsou kriteria pro vstup do mateřské školy. Vzhledem k věkovému rozpětí přijímaných dětí uvádíme oblasti, ve kterých je dobré rozvíjet děti podle jejich individuálních potřeb ještě před vstupem do mateřské školy.

  • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka, u předškoláků je vyžadováno samostatné zavazování tkaniček)
  • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
  • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
  • vydržet sedět při jídle u stolu, uklidit si po sobě
  • samo se najíst lžící (příbor je vyžadován u předškoláků) a pít ze skleničky
  • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
  • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček nebo si říct o pomoc (pleny jsou nepřípustné)
  • používat kapesník, vysmrkat se
  • zvládat chůzi po schodech
Vytisknout stránku Vytisknout stránku