Stravování ZŠ

Přihlášku ke stravování odevzdají zákonní zástupci dětí MŠ vedoucí stravování v prvním týdnu v září a zároveň obdrží informace k platbě včetně variabilního symbolu. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně za pedagogického dozoru.

Přihlašování a odhlašování stravy – pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit a po nemoci opět přihlásit na výše uvedených kontaktech nebo osobně u vedoucí stravování do 13. hodiny předchozího dne. 

V případě onemocnění o víkendu prosíme zaslat SMS do pondělní 6. hodiny ranní. První den nemoci je možné oběd odnést v nosníku, a to v době od 11:00 – 12:15 hod. Neodhlášená strava propadá.

Platby se hradí do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září) na účet školy: 2636451359/0800  nebo hotově u vedoucí stravování.

Cena oběda – děti ZŠ
děti ZŠ 7-10 let  23,- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)
děti ZŠ 11-14 let 25,- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)
děti ZŠ 15-18 let 26,- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)

Měsíční záloha stravného 600 Kč je vyúčtována dvakrát ročně po ukončení školního pololetí a zaslána zpět na účet (popř. vyplacena).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku