Stravování ZŠ

Přihlášku ke stravování odevzdají zákonní zástupci dětí MŠ vedoucí stravování v prvním týdnu v září a zároveň obdrží informace k platbě. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně za pedagogického dozoru.

Přihlašování a odhlašování stravy je zajištěno přes stravovací systém „VIS“, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. 

Strava je automaticky přihlášena, proto si rodič stravu pouze odhlašuje a nemusí ji, např. po nemoci, opět přihlašovat. Odhlášení dítěte ze stravování probíhá den předem do 13.00. V případě onemocnění o víkendu nebo během svátečních dnů lze stravu odhlásit do 6. hodiny ranní následujícího dne. Neodhlášená strava propadá.

První den nemoci je možné oběd odnést v nosníku, a to v době od 11:00 – 12:25 hod. 

Platby se hradí do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září) na účet školy: 2636451359/0800  nebo hotově u vedoucí stravování.

Cena oběda – děti ZŠ
děti ZŠ 7-10 let  26,- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)
děti ZŠ 11-14 let 30- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)
děti ZŠ 15-18 let 38,- Kč (+ 3,- Kč u dietního oběda)

Měsíční doporučená platba stravného 700 Kč (7-14 let) nebo 800 Kč (15 a více let) je vyúčtována jednou ročně po ukončení školního roku a nejpozději do 31.8. zaslána zpět na účet (popř. vyplacena).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku