Organizace

Rámcový denní program

KMŠ je v provozu od 6.30 do 17:00. Děti jsou přijímány od 6.30 do 8.15. Do 7.30 je otevřena jedna „scházecí“ třída a děti se scházejí do jedné třídy také odpoledne od 15:45. Rodiče si vyzvedávají děti nejpozději v 16.50.
Třídy se spojují také při malém počtu dětí v době jarních, podzimních a pololetních prázdnin nebo při vysoké nemocnosti dětí.

6:30  –  9:45 volná hra dětí, vzdělávací nabídka v podobě individuální práce s dětmi a práce v různě velkých skupinách zaměřená na celistvý rozvoj osobnosti dítěte

Příchod dětí je stanovený do 8.15, svačina se podává v době od 8:45 do 9:15

9:45  –  12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – praktická ekologická výchova, pozorování, objevování, hry a pokusy s přírodním materiálem, pohybové a sportovní hry, tematické vycházky
12:00 –  13:00 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13:00 – 13:30 (14:45) chvilka s pohádkou, odpočinek – podle potřeby dětí

13:30  –  14:45 postupné vstávání, oblékání, klidové činnosti, svačina se podává v době od 14:15 do 14:45

14:45 – 17:00 spontánní i řízené aktivity, vzdělávací aktivity dle zájmu, individuální práce s dětmi a individuální diagnostika, logopedická péče, volná hra dětí, odchod domů – vyzvednutí dítěte do 16.50


Organizace školního roku 2023-24

Provoz v době letních, zimních, jarních a podzimních prázdnin určuje škola:

  • Podzimní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Vánoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Pololetní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Jarní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Velikonoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Letní prázdniny: KMŠ je otevřena v červenci s omezením do 19.7. 2024

Školní rok 2023-24 zahájíme v pondělí 4. září 2023, nově přijaté děti v úterý 5. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 26. a 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou od 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Nový kalendářní rok zahájíme  ve středu 4. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou v délce jednoho týdne  5. - 11. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou od pondělí 1. července 2024 do neděle 1.září 2024. 

Nový školní rok 2024-25 bude zahájen v pondělí 2. září 2024, pro nově přijaté děti v úterý 3. září 2024.


Prázdninový provoz

Přednost pro prázdninový provoz mají děti pracujících rodičů, maminky na mateřské a rodičovské dovolené žádáme, aby své děti do prázdninového provozu nepřihlašovaly. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku