Organizace

Rámcový denní program

KMŠ je v provozu od 6.30 do 17:00. Děti jsou přijímány od 6.30 do 8.15. Do 7.30 je otevřena jedna „scházecí“ třída a děti se scházejí do jedné třídy také odpoledne od 15:45. Rodiče si vyzvedávají děti nejpozději v 16.50.
Třídy se spojují také při malém počtu dětí v době jarních, podzimních a pololetních prázdnin nebo při vysoké nemocnosti dětí.

6:30  –  9:45 volná hra dětí, vzdělávací nabídka v podobě individuální práce s dětmi a práce v různě velkých skupinách zaměřená na celistvý rozvoj osobnosti dítěte

Příchod dětí je stanovený do 8.15, svačina se podává v době od 8:45 do 9:15

9:45  –  12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – praktická ekologická výchova, pozorování, objevování, hry a pokusy s přírodním materiálem, pohybové a sportovní hry, tematické vycházky
12:00 –  13:00 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13:00 – 13:30 (14:45) chvilka s pohádkou, odpočinek – podle potřeby dětí

13:30  –  14:45 postupné vstávání, oblékání, klidové činnosti, svačina se podává v době od 14:15 do 14:45

14:45 – 17:00 spontánní i řízené aktivity, vzdělávací aktivity dle zájmu, individuální práce s dětmi a individuální diagnostika, logopedická péče, volná hra dětí, odchod domů – vyzvednutí dítěte do 16.50


Organizace školního roku 2019-20

Provoz v době letních, zimních, jarních a podzimních prázdnin určuje škola:

  • Podzimní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Vánoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Pololetní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Jarní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Velikonoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Letní prázdniny: KMŠ je otevřena v červenci s omezením do 17.7. 2020

Školní rok 2019-20 zahájíme v pondělí 2. září 2019, nově přijaté děti v úterý 3. září 2019.

Provoz bude v 1. pololetí ukončen ve čtvrtek 30. ledna 2020, ve 2. pololetí v úterý 30. června 2020 a pro děti pracujících rodičů v pátek 17.7.2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek  3. ledna 2020. Nový kalendářní rok zahájíme  v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 17. – 23. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9., pátek 10. a pondělí 13. dubna 20120.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 

Nový školní rok 2020-21 bude zahájen v úterý 1.září 2020, pro nově přijaté děti v úterý 2.9.2020.


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz KMŠ bude zajištěn 1.7. – 17.7. 2020 s omezením na jednu třídu. Přednost pro prázdninový provoz mají děti pracujících rodičů, maminky na mateřské a rodičovské dovolené žádáme, aby své děti do prázdninového provozu nepřihlašovaly. Školní kuchyně bude o prázdninách otevřena do 24. 7. 2020

Vytisknout stránku Vytisknout stránku