Organizace

Rámcový denní program

KMŠ je v provozu od 6.30 do 17:00. Děti jsou přijímány od 6.30 do 8.15. Do 7.30 je otevřena jedna „scházecí“ třída a děti se scházejí do jedné třídy také odpoledne od 15:45. Rodiče si vyzvedávají děti nejpozději v 16.50.
Třídy se spojují také při malém počtu dětí v době jarních, podzimních a pololetních prázdnin nebo při vysoké nemocnosti dětí.

6:30  –  9:45 volná hra dětí, vzdělávací nabídka v podobě individuální práce s dětmi a práce v různě velkých skupinách zaměřená na celistvý rozvoj osobnosti dítěte

Příchod dětí je stanovený do 8.15, svačina se podává v době od 8:45 do 9:15

9:45  –  12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – praktická ekologická výchova, pozorování, objevování, hry a pokusy s přírodním materiálem, pohybové a sportovní hry, tematické vycházky
12:00 –  13:00 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13:00 – 13:30 (14:45) chvilka s pohádkou, odpočinek – podle potřeby dětí

13:30  –  14:45 postupné vstávání, oblékání, klidové činnosti, svačina se podává v době od 14:15 do 14:45

14:45 – 17:00 spontánní i řízené aktivity, vzdělávací aktivity dle zájmu, individuální práce s dětmi a individuální diagnostika, logopedická péče, volná hra dětí, odchod domů – vyzvednutí dítěte do 16.50


Organizace školního roku 2021-22

Provoz v době letních, zimních, jarních a podzimních prázdnin určuje škola:

  • Podzimní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Vánoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Pololetní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Jarní prázdniny: KMŠ funguje s omezením
  • Velikonoční prázdniny: KMŠ je uzavřena
  • Letní prázdniny: KMŠ je otevřena v červenci s omezením do 22.7. 2022

Školní rok 2021-22 zahájíme ve středu1. září 2021, nově přijaté děti ve čtvrtek 2. září 2021.

Provoz bude v 1. pololetí ukončen v pátek 31. ledna 2022, ve 2. pololetí ve čtvrtek 30. června 2022, prázdninový provoz v pátek 22.7.2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli  2. ledna 2022. Nový kalendářní rok zahájíme  v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 7. – 13. března 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Nový školní rok 2022-23 bude zahájen ve čtvrtek 1.září 2022, pro nově přijaté děti v pátek 2.9.2022.


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz KMŠ bude zajištěn 1.7. – 22.7. 2022 s omezením na jednu třídu. Přednost pro prázdninový provoz mají děti pracujících rodičů, maminky na mateřské a rodičovské dovolené žádáme, aby své děti do prázdninového provozu nepřihlašovaly. Školní kuchyně bude o prázdninách otevřena do 22. 7. 2022.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku