Platby

Stravné a školkovné

Zákonní zástupci dostanou variabilní symbol k bezhotovostní platbě na účet školy 2636451359/0800:

  • doporučená platba na stravování do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září, až do 15. května na červen -  v květnu proběhne poslední platba, pokud není dítě  přihlášeno na prázdninový provoz)
  • úplata za vzdělávání (školkovné) do 15. dne v měsíci (do 15. září na září, do 15. června na červen – v červnu proběhne poslední platba, pokud není dítě  přihlášeno na prázdninový provoz)

Stravné plaťte dohromady se školným pod přiděleným variabilním symbolem. U sourozenců prosíme hradit spojenou platbu školkovného a stravného za každé dítě zvlášť. Při přihlášení dítěte na prádzninový provoz proběhne poslední platba zálohy stravného k 15.6. a školkovného k 15.7.

Ve výjimečných případech je možné platit hotově u vedoucí stravování.

Prosíme, hlaste do kuchyně případnou změnu banky nebo čísla účtu.


Docházka

Docházka Měsíční úplata za předškolní vzdělávání Záloha stravného
celodenní 1100 Kč 900 Kč
omezená
(v případě integrace)
1100 Kč 700 Kč
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nejsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání. Vyúčtování stravného a zaslání přeplatků zpět na účet plátce proběhne vždy po ukončení prázdninového provozu, nejpozději do 31.8. daného  školního roku.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku