Platby

Stravné a školkovné

Zákonní zástupci dostanou variabilní symbol k bezhotovostní platbě na účet školy 2636451359/0800:

  • doporučená platba na stravování do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září, až do 15. května na červen -  v květnu proběhne poslední platba, pokud není dítě  přihlášeno na prázdninový provoz)
  • úplata za vzdělávání (školkovné) do 15. dne v měsíci (do 15. září na září, do 15. června na červen – v červnu proběhne poslední platba, pokud není dítě  přihlášeno na prázdninový provoz)

Stravné plaťte dohromady se školným pod přiděleným variabilním symbolem. U sourozenců prosíme hradit spojenou platbu školkovného a stravného za každé dítě zvlášť. Při přihlášení dítěte na prádzninový provoz proběhne poslední platba zálohy stravného k 15.6. a školkovného k 15.7.

Ve výjimečných případech je možné platit hotově u vedoucí stravování.


Docházka

Docházka Měsíční úplata za předškolní vzdělávání Záloha stravného
celodenní 1000 Kč 900 Kč
omezená
(v případě integrace)
1000 Kč 700 Kč
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nejsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání. Vyúčtování stravného a zaslání přeplatků zpět na účet plátce proběhne vždy po ukončení prázdninového provozu, nejpozději do 31.8. daného  školního roku.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku