O nás

Klademe důraz na posílení vědomí vlastní důstojnosti, vnímavosti k druhému člověku, rozvoj osobité tvořivosti a fantazie, schopnosti reflektovat a pojmenovávat vlastní postoje a prožívání, zjemňování citu pro společenství s druhými a s Bohem.

Jednou z priorit činnosti KMŠ je spolupráce s rodinou. Rodičům i prarodičům nabízíme v prostorách KMŠ prožít setkání s jejich dětmi a vnoučaty. Rádi společně slavíme a křesťanské svátky slavíme v jejich původním významu. Rodiče se mohou aktivně zapojit do plánování vzdělávací cesty svého dítěte, edukativních skupin, každoroční obnovy zahrady, mimoškolních aktivit, např. pěších poutí v září a v květnu nebo dílčích školních projektů (dílna, zahrada...)

Celý pedagogický tým se v přípravném týdnu účastní vzdělávacího semináře, který pořádá Společnost pro pedagogiku Franze Ketta. V současné době se v ČR profiluje několik MŠ, které usilují o vytvoření společné koncepce a vedení těchto MŠ se pravidelně setkává. 


Třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené, v každé jsou integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají svůj individuální vzdělávací plán nebo plán podpory. Učitelkám pomáhá školní asistentka. Maximální kapacita školy je 75 míst, 25 v každé třídě.

RYBIČKY
Bc. Kamila Maňásková, s. Pavlína Věra Kvaltinová, Dis., asistentka pedagoga Olga Malíková, školní asistentka Eliška Nečasová.

 

OVEČKY
Miroslava Bočková, Helena Lungová, Dis., asistentka pedagoga Mgr. Jana Kolářová.

 

SOVIČKY
Marie Blaháková, Kamila Burdová, Dis., asistentka pedagoga Tetjana Macalova.

Mgr. s. Josefa Hana Jarošová   

 


V MŠ pracuje účetní školy paní Marcela Chvátalová. Úklid a výdej svačinek a obědů zajišťují paní Kateřina Krejčířová a paní Pavla Svobodová. O to, aby nám chutnalo a ve školní  kuchyni vše klapalo, se stará vedoucí školního stravování Romana Buchlovská s panem kuchařem Petrem Blahákem, Miroslavou Hrabovskou a s paní Svatavou Trnavskou. O údržbu se stará pan Antonín Slováček.

Patronka školy

Název školy – Karolínka – pochází od křestního jména zakladatelky Kongregace Chudých školských sester Karolíny Gerhardinger, pocházející z Bavorska. Ona sama se už ve svých 15 letech stala učitelkou a později zakladatelkou mnoha klášterních škol v různých zemích.

Bylo jí jasné, že proměna společnosti závisí na výchově dobrého člověka a pro toto přesvědčení pracovala celý svůj život.
Její svátek společně slavíme ve školce 9. května. Více na http://www.skolskesestry.cz/o-nas/zakladatelka-matka-terezie

Z historie

Křesťanská mateřská škola Karolínka navazuje na tradici vzdělávání v křesťanském duchu, která byla ve Slavkově u Brna zahájena Kongregací Chudých školských sester naší Paní již v roce 1883 a přerušena komunistickým režimem v roce 1950. Ještě dnes můžeme ve Slavkově potkat ženy, které navštěvovaly klášterní školu na Tyršově ulici – dnešní ZŠ Tyršova. Sestry zajišťovaly vedle různých vzdělávacích nabídek také předškolní vzdělávání. Naším záměrembylo obnovit po více než 60 letech dřívější činnost školských sester ve  Slavkově u Brna.

V roce 2000 byla mezi kongregací a Městem Slavkov provedena majetková výměna bývalé budovy klášterní školy, která byla městem plně využívána, a budovy městské mateřskéškoly na Malinovského ulici. Tím se školní budova na Malinovského ulici stala majetkem 
kongregace, která je zřizovatelem KMŠ.

V roce 2002 byla dokončena nástavba mateřské školy. První, kdo tyto prostory využíval, byliprávě ti nejmenší. Každé pondělí se zde  setkávaly děti od tří do šesti let v doprovodu svých rodičů či prarodičů při výuce náboženství, nejdříve v jedné, později ve dvou skupinách. Díky zájmu rodičů, vstřícnosti zřizovatele a vedení městské MŠ bylo v září 2009 otevřeno jedno oddělení s křesťanským zaměřením pro 26 dětí, které se po dvou letech své existence stalo základnou nové KMŠ. Ta zahájila svůj provoz ve třech třídách od školního roku 2011/2012.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku