Stravování MŠ

Přihlášku ke stravování obdrží všichni zákonní zástupci na první třídní schůzce a vyplněnou odevzdají ve své třídě. Rodiče nově přijatých dětí dostanou informace k platbě na první schůzce ještě před letními prázdninami.

Přihlašování a odhlašování stravy je zajištěno přes stravovací systém „VIS“, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. 

Strava je automaticky přihlášena, proto si rodič stravu pouze odhlašuje a nemusí ji, např. po nemoci, opět přihlašovat. Odhlášení dítěte ze stravování probíhá den předem do 13.00. V případě onemocnění o víkendu lze stravu odhlásit do pondělní 6. hodiny ranní. Neodhlášená strava propadá.

Odpolední svačinu doporučujeme nastavit pravidelně (např. odhlásit každý pátek). Změny lze provést vždy k novému měsíci.

První den nemoci je možné oběd odnést v nosníku, a to v době od 11:00 – 12:15 hod. 

Stravování dětí probíhá ve třídách, pouze ve výjimečných případech, pokud je dětí ve třídě málo, ve školní jídelně.

 

Platby se hradí na účet školy: 2636451359/0800 (výjimečně hotově u vedoucí stravování). Úhrada se skládá ze:

  • doporučené platby na stravování do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září)
  • úplaty za vzdělávání do 15. dne v měsíci (do 15. září na září)
POZOR: Stravné plaťte dohromady se školným v jednom termínu, tzn. pod jedním variabilním symbolem bude úhrada školného a stravného pro jedno dítě. U sourozenců tedy prosíme neslučovat variabilní symboly. (jedno dítě = jedna platba).
Cena stravy - děti  MŠ 3-6 roků 7 roků (děti s odkladem ŠD)
Přesnídávka 8 Kč  9 Kč 
Oběd 18 Kč  21 Kč
Svačina  8 Kč 9 Kč
Celkem 34 Kč   39 Kč

Měsíční doporučená platba stravného 700 Kč je vyúčtována jednou ročně po ukončení školního roku a zaslána zpět na účet (popř. vyplacena).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku