Stravování MŠ

Přihlášku ke stravování obdrží všichni zákonní zástupci na první třídní schůzce a vyplněnou odevzdají ve své třídě. Rodiče nově přijatých dětí dostanou informace k platbě na první schůzce ještě před letními prázdninami.

Přihlašování a odhlašování stravy je zajištěno přes stravovací systém „VIS“, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a informační servis. 

Strava je automaticky přihlášena, proto si rodič stravu pouze odhlašuje a nemusí ji, např. po nemoci, opět přihlašovat. Odhlášení dítěte ze stravování probíhá den předem do 13.00. V případě onemocnění o víkendu nebo během dne, na který připadá státní svátek, lze stravu odhlásit do 6. hodiny ranní následujícího pracovního dne. Neodhlášená strava propadá.

Odpolední svačinu doporučujeme nastavit pravidelně (např. odhlásit každý pátek). Změny lze provést vždy k novému měsíci.

První den nemoci je možné oběd odnést v nosníku, a to v době od 11:00 – 12:25 hod. 

Stravování dětí probíhá ve třídách, pouze ve výjimečných případech, pokud je dětí ve třídě málo, ve školní jídelně.

 

Platby se hradí na účet školy: 2636451359/0800 (výjimečně hotově u vedoucí stravování). Úhrada se skládá ze:

  • doporučené platby na stravování do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září)
  • úplaty za vzdělávání do 15. dne v měsíci (do 15. září na září)
POZOR: Stravné plaťte dohromady se školným v jednom termínu, tzn. pod jedním variabilním symbolem bude úhrada školného a stravného pro jedno dítě. 
U sourozenců prosíme neslučovat variabilní symboly. (jedno dítě = jedna platba).
Cena stravy - děti  MŠ 3-6 roků 7 roků (děti s odkladem ŠD)
Přesnídávka 11 Kč  12 Kč 
Oběd 19 Kč  26 Kč
Svačina  11 Kč 12 Kč
Celkem 41 Kč   50 Kč

Měsíční doporučená platba stravného 900 Kč je vyúčtována jednou ročně po ukončení prázdninového provozu roku a zaslána zpět na účet (popř. vyplacena) nejpozději do 31.8. daného školního roku. Změnu čísla účtu nebo změnu banky nám, prosíme, oznamte. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku