Stravování MŠ

Přihlášku ke stravování obdrží všichni zákonní zástupci na první třídní schůzce a vyplněnou odevzdají ve své třídě v prvním týdnu v září. Rodiče nově přijatých dětí dostanou informace k platbě včetně variabilního symbolu na první schůzce ještě před letními prázdninami. Stravování dětí probíhá ve třídách, pouze ve výjimečných případech, pokud je dětí ve třídě málo, ve školní jídelně.

Přihlašování a odhlašování stravy – odhlášení dítěte ze stravování proběhne automaticky odhlášením dítěte z předškolního vzdělávání  ve třídě - písemně do sešitu v šatně nebo SMS na třídní mobil. Je nutné den předem do 13.00. Pouze v případě onemocnění o víkendu prosíme zaslat SMS do pondělní 6. hodiny ranní přímo do kuchyně 731 646 795.

Odpolední svačinu je možné v přihlášce ke stravování odhlásit pouze pravidelně (např. každý pátek). Změny lze provést vždy k novému měsíci.

Pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit a po nemoci opět přihlásit (SMS na třídní mobil). První den nemoci je možné oběd odnést v nosníku, a to v době od 11:00 – 12:15 hod. Neodhlášená strava propadá.

Platby se hradí na účet školy: 2636451359/0800 (výjimečně hotově u vedoucí stravování). Úhrada se skládá ze:

  • zálohy na stravování do 15. dne v měsíci na další měsíc (do 15. srpna na září)
  • úplaty za vzdělávání do 15. dne v měsíci (do 15. září na září)
POZOR: Stravné plaťte dohromady se školným v jednom termínu, tzn. pod jedním variabilním symbolem bude úhrada školného a stravného pro jedno dítě. U sourozenců tedy prosíme neslučovat variabilní symboly. (jedno dítě = jedna platba).
Cena stravy - děti  MŠ 3-6 roků 7 roků (děti s odkladem ŠD)
Přesnídávka 8 Kč  8 Kč 
Oběd 18 Kč  21 Kč
Svačina  8 Kč 8 Kč
Celkem 34 Kč   37 Kč

Měsíční záloha stravného 700 Kč je vyúčtována dvakrát ročně po ukončení školního pololetí a zaslána zpět na účet (popř. vyplacena).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku