Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace je vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu. Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením nebo odlišnou barvou. Odkazy otevírající se v nové záložce jsou označeny příslušnou ikonou. Odkazy směřují mimo web jsou označeny příslušnou ikonou.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. V titulích odkazů vedoucí na tyto soubory jsou uvedeny příslušné formáty souborů v některých případech i příslušnou ikonou daného formátu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.


Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - michal@skrabalek.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace

Vytisknout stránku Vytisknout stránku16. 5. 2019, 10:00