Granty

2022-25: projekt financovaný EU - OP JAK

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

2020-21 a 2021-22: projekt financovaný Evropskou Unií – Šablony III

V dalším projektu zjednodušeného vykazování Šablony MŠ a ZŠ III zrealizujeme jeden projektový den v každé třídě (2021). Ve druhém školním roce jsme podpořeni personálně přítomností školního asistenta (2021 – 2022). 

2019-20: projekt spolufinancovaný a.s. Severočeské doly sd_group_clen_pomahame_r.jpg 

Projekt odhlučnění tříd za účelem zlepšení akustiky vzdělávacích prostor. Na projektu se podílí také brněnské biskupství a zřizovatel.

2018-19 a 2019-20: projekt financovaný Evropskou Unií – Šablony II

V dalším projektu zjednodušeného vykazování Šablony MŠ a ZŠ II jsme podpořeni personálně – přítomností školního asistenta (2018 – 2020), profesně – financováním dalšího vzdělávání pedagogů v polytechnické oblasti (2020) a relizace jednoho projektového dne v každé třídě (2020).

2016-17 a 2017-18: projekt financovaný Evropskou Unií – Šablony I

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole (2016-2017), podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (2017-18).

Granty JMK pro Karolínku

2015-16 Projekt: „Spolufinancovaní mzdových nákladů integrace“

Křesťanská mateřská škola Karolínka integruje od počátku svého působení děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2015-16 z celkového počtu 75 dětí to byly 4 děti s různým typem postižení. Díky dotaci Jmk jsou spolufinancovány mzdové náklady této integrace.

Díky tomuto vybavení je možné

  • Obohacení vzdělávací nabídky dětí zdravých i postižených, za předpokladu maximálního využití pro individuální práci s dětmi s postižením
  • Rozšíření metodického, diagnostického a rozvojového učebního materiálu
  • Rozšíření obrazového a zvukového materiálu – využití internetové nabídky písní, programů a pohádek
  • Promítání fotografií a videí z akcí školy
  • Uplatňování mediální výchovy vedením ke zdravému vztahu k digitální technice
  • Zapojení do projektu „Podpora digitalizace škol“ neziskové společnosti EDUkační LABoratoř, z.s. (EDULAB)

2014-15 Projekt: „Integrace postižených dětí“ a „Spolufinancovaní mzdových nákladů integrace“

2012 Projekty „Společného růstu“

V roce 2012 získala Karolínka další finanční podporu z Jihomoravského kraje schválením dvou projektů: „Zůstat a hrát si“, díky němuž jsme zajistili kvalitní pomůcky a hračky pro nejmenší 2,5 – 3 leté děti. Druhý projekt „Společně v Karolínce“ byl zaměřený na rozvíjení rodičovských kompetencí, kvalitní vzdělávání pedagogů, vybavení pomůckami a specifickým materiálem k zajištění dobrého materiálně technického zázemí pro rozvíjení pedagogiky  Franze Ketta. Rodiče měli dvě příležitosti prožít setkání v duchu jmenované pedagogiky. Pro učitelky jsou každým rokem v přípravném týdnu organizovány semináře za účasti pedagogů z jiných mateřských škol. Možnost „domácího lektorování“, kdy lektoři přijedou k nám a setkání mohou absolvovat všechny pedagožky najednou, je velmi potřebná a přínosná. Děkujeme lektorům Mgr. Evě Muroňové, Ph.D. a Dr. Tomášovi Cyrilu Havlovi, kteří se této pedagogice věnují již několik let, za to, že se rozhodli podporovat předškolní vzdělávání, za jejich odborné vedení, inspiraci, ale také za duchovní formaci, která je v každém setkání skrytě přítomná.

2011 Projekty „Rozjezdu“

Zrození KMŠ v roce 2011 proběhlo za finanční podpory Jihomoravského kraje díky projektům „Rekonstrukce elektroinstalace“ a „Vybavení tříd mateřské školy a dovybavení kuchyně“.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku