Centrum kolegiální podpory v KMŠ Karolínka v oblasti čtenářské pregramotnosti

V rámci projektu OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů v MŠ“ se naše mateřinka ve spolupráci s PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stala jedním z pracovišť, kde funguje Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti.

CKP zve každý měsíc na jedno dvouhodinové setkání, při kterém se sdílejí vzájemné zkušenosti z práce s dětmi v oblasti čtenářské pregramotnosti. Po každém setkání je vydáváno potvrzení o účasti, vzdělávání je zdarma.

Rády bychom se navzájem podpořily v kvalitní práci s knihou, příběhy, obrázky, probouzely v dětech touhu se ke knihám vracet a vybavily je správnými dovednostmi, které následně využijí ve škole a ve svém životě. Naším hlavním cílem je předávat dětem lásku ke knihám a ke čtení, aby i ony rády braly knihu do rukou.

První setkání proběhne ve středu 30.1.2019 v Domě Svaté Rodiny, Malinovského 280 ve Slavkově u Brna (pravé dveře vchodu KMŠ Karolínka) od 15 hodin na téma: Čtenářská pregramotnost a přínos knihy při jejím rozvoji. Ke vzájemnému sdílení si přineste s sebou oblíbenou knihu pro věkovou kategorii 3-6 let a přezůvky.

Ke druhému setkání v úterý 26.2.2019 chceme přizvat paní učitelky prvních tříd a probrat společně  dovednosti čtenářské pregramotnosti potřebné při nástupu do školy.

Máte-li zájem o bližší informace či pozvánku, můžete nás kontaktovat na emailové adrese ckp3slavkov@seznam.cz a my se budeme těšit na setkání s vámi. Přijďte se stát obohacením pro ostatní. Na setkání s vámi se těší

Helena Lungová, Dis. a Bc. Kamila Maňásková, vedoucí Centra kolegiální podpory KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

Vytisknout stránku Vytisknout stránku16. 1. 2019, 11:38