Návštěva ZŠ

Předškoláci měli v tomto týdnu možnost podívat se do školy. Ve středu navštívili obě první třídy ZŠ Tyršova.

V 1. A se děti pozdravily s těmi, které znaly ze školky. Potom začalo písmenkové hraní s obrázky a psaním na tabuli, prvňáčci nás naučili prstíkovou básničku. Pak jsme si ještě zkusili počítání a kreslení správného počtu korálků. Před koncem školní hodiny jsme se podívali ještě do 1. B, kde jsme společně zazpívali několik písniček a shlédli nacvičený tanec mazurku. 

V pátek se zbývající předškoláci podívali do ZŠ Komenského. I tady si vyzkoušeli počítání a procvičování prstů s říkankou, ale kromě toho pojmenovávali tvary a tvořili z nich společný obrázek, poznávali mláďátka zvířátek a na závěr si každý vykreslil obrázek robota.


Návštěva ZŠ

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 4. 2023, 14:39