Návštěva škol

Ve středu a ve čtvrtek navštívili naši předškoláci ukázkové hodiny v první třídě na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského. V každé třídě toho bylo spoustu k vidění a vyzkoušení. Ačkoli se v každé dělo něco jiného, přesto měly společné střídání činností a prokládání hudbou či pohybovou aktivitou.

 Na začátek jsme se představili a hledali známé děti, které s námi ještě vloni chodily do školky. Poté následovaly ukázky toho, co
se už prvňáčci naučili. Poslechli jsme si je při čtení, hledali nové písmenko F v textu a poznávali ostatní písmena, určovali hlásky na začátku, vymýšleli jména a vytleskávali slabiky. Během psaní jsme se mohli procházet mezi lavicemi a pozorovat děti. Velmi zajímavé bylo vyzkoušet si psaní klubíček na interaktivní tabuli nebo spojování obrázků formule a mechanika podle barev. V jedné třídě si děti zahrály párovací hru s tiskacími a psacími písmeny. Aby nebylo toho sezení a soustředění moc, paní učitelky zařadily do hodiny pohybovou aktivitu buď v podobě zrychlovací písně „Hlava, ramena, kolena, palce“ nebo Koňské dostihy. Další oblastí, kterou se chtěli prvňáci pochlubit, bylo počítání. Počítali kolečka nebo krychličky, sčítali i odčítali, hráli hru Král počtářů a nebo podle ukázaného čísla museli provést správný počet dupnutí či tlesknutí. Ještě jednu oblast si děti mohly procvičit, a tou je paměť. V jedné třídě to byly pohádkové postavy, které se schovaly, v jiné děti musely přijít na to, která jarní květina chybí a v další třídě si
měly zapamatovat 7 čísel v řadě a správně je poskládat. Předškoláci zkoušeli jednodušší variantu s 5 čísly.
Ozvalo se zazvonění. Ani se člověku nechce věřit, kolik se toho dá stihnout za 45 minut vyučovací hodiny, a tak jsme se rozloučili a dostali jsme obrázek školy k vybarvení a záložku s grafomotorickými prvky.
Návštěva škol se velmi líbila a děti už se těší, až v ní samy budou na pozici prvňáčků. Nejvíce je zaujalo kreslení klubíček, pamatovací hra a sezení v lavici. Děkujeme všem paním učitelkám za možnost nahlédnout do prvních tříd.


Návštěva škol

Vytisknout stránku Vytisknout stránku29. 4. 2024, 16:07