Oslava Panny Marie

V pátek v den Panny Marie Růžencové jsme si s dětmi připomněli důležité okamžiky z jejího života. Vše začalo v okamžiku, kdy k Marii přišel anděl Gabriel.

Tento příběh spolu s námi prožila sestra Josefa - paní ředitelka. Potom jsme přešli do domu Svaté Rodiny, kde jsme si připomněli další příběhy a splnili úkol, za který děti dostaly nálepku. V sále jsme si připomněli Mariinu cestu do hor k Alžbětě. Děti měly za úkol vylézt na žebřiny. Pak bylo narození Ježíše. Holky zavinovaly miminko, kluci zatloukali hřebík. Na dalším stanovišti jsme šli poslepu podél lana - jako připomínka nočního útěku před Herodem. Poté jsme prožili hledání. Jako Marie hledala Ježíše, když se ztratil v Jeruzalémě, tak děti hledaly díly obrázku, který pak poskládaly. Na posledním stanovišti jsme naplňovali kelímek vodou, podobně jako služebníci  na svatbě plnili vodou kamenné nádoby. Ježíš pak proměnil vodu ve víno a my jsme si na závěr připili dětským šampaňským.     


Oslava Panny Marie

Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2022, 15:02