Projektový den v Rybičkách

Projektový den ve třídě Rybiček nesl název "Císařovy nové šaty". Děti se seznámily s paní Hankou (lektorkou kurzů výtvarných technik) a vyslechly pohádku o císaři, jenž se nechal napálit tkalci podvodníky. Protože se ale ze své chyby poučil, pozval na svůj dvůr nové tkalce,

aby předvedli, co umí a získali tak císařské osvědčení. Děti měly možnost během pobytu venku navštívit a pracovat na 3 pozicích, z nichž si mohly odnést svůj výrobek. Návrháři oděvů kreslili a stříhali látky, tkalci tkali na stavu kapsičky či náramky a barvíři tkanin batikovali šátky. Na závěr projektového dne byla předána císařská osvědčení všem zúčastněným. Dětem se líbila práce na všech stanovištích a velkou radost jim udělaly vlastnoručně obarvené šátky, které si ještě ve třídě dozdobily otisknutím rybičky. 

 

Foto zde Projektový den

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 6. 2020, 08:36