Uvedení do adventní doby

Po první neděli adventní jsme se se všemi dětmi, paní ředitelkou - sestrou Josefou a panem děkanem setkali v kostele. Nejdříve nám otec Milan požehnal adventní věnce a pak jsme prožili krátký příběh.

Na zemi byla temnota, temnota se začala vkrádat i do srdcí všech lidí, a tak začali k Bohu volat, aby jim pomohl. Bůh pomohl, v temnotě zazářila hvězda naděje. 


uvedení do adventní doby

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 11. 2022, 14:33