ZÁPIS DO KMŠ AKTUÁLNĚ

Zápis do KMŠ proběhne ve dnech 4. - 11. května 2020. Na základě nově vydaných opatření MŠMT k zápisům do MŠ najdete v sekci Pro rodiče - Zápis aktualizované informace s těmito změnami: prodloužení termínu pro podání žádosti, upřesnění způsobu podání žádosti a do třetice: se žádostí nemusíte k lékaři

 (u dětí, které dosáhnou pěti let do 31.8.2020 potvrzení o očkování nedokládáte vůbec), stačí kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že dítě bylo očkováno. Čestné prohlášení je součástí žádosti.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku14. 4. 2020, 19:00