Závěrečná mše

Na závěr školního roku jsme poděkovali Pánu Bohu za ochranu a za vše, co jsme mohli během roku prožít a prosili jsme o požehnání na prázdniny.

Poděkování s prosbou vždy za každou třídu přednesla učitelka s jedním z dětí a další děti přinesly symboly. Encyklopedii a plyšáka - symbol všeho, co se děti naučily a nových kamarádů, se kterými si mohly hrát. Míč a helma - symbol prázdnin. Aktovka a malá knížka - symbol našich předškoláků, kteří po prázdninách půjdou do školy. Po mši svaté jsme všichni popřáli k narozeninám naší paní ředitelce sestře Josefě a zároveň jí poděkovali za to, že už jedenáct let se o naši mateřskou školu a děti stará.

 

 


závěrečná mše

Vytisknout stránku Vytisknout stránku23. 6. 2022, 13:42